Để chuẩn bị cho những ngày đại lễ chiến thắng 30/04 và 01/05 của năm 2018, Đoàn thanh niên chi đoàn công ty DIC T&T đã ra quân dọn dẹp vệ sinh toàn bộ khuôn viên của cụm khách sạn DIC STAR – CSJ và các hành lang khu vực Xí nghiệp du lịch biển DIC.